In de zomer van 2019 zal de kerk op een aantal zaterdagen in de middag geopend zijn.

           Zie de activiteitenagenda voor de data.

          

           Tevens zal er op enkele data de mogelijkheid geboden worden om onder begeleiding van een gids de            kerk te bezoeken. Ook deze data worden in de agenda vermeld. U dient zich voor deze rondleiding            minimaal een uur tevoren aan te melden bij de Erfgoedwinkel van museum Het Vlaemsche Erfgoed.            Vanuit Het Vlaemsche Erfgoed neemt de gids u mee naar de grote Kerk op de Markt en de Lutherse            Kerk in de Molenstraat,  en hoort u het cultuurhistorische verhaal van de rijke, maar ook woelige            geschiedenis van Groede. Tijdens deze rondleiding passeren de abdijen van Gent, de onderwaterzetting            in de 80-jarige oorlog, de komst van de    Hugenoten en de vlucht van de Lutheranen uit Salzburg de            revue.

 

 

 

Slijkstraat 10

4503 BC  Groede

Nederland

Tekstvak: Contactgegevens

 

E-mail:erfgoed@zeelandnet.nl

             Terug

Home          Nostalgie          Musea          Openingstijden          Activiteiten          Arrangementen          Op bezoek          ANBI

Lutherse Kerk

 

In 1733 kwam een groep  Lutheranen naar Zeeuws-Vlaanderen. Zij waren voor godsdienstige vervolging gevlucht uit het Aartsbisdom Salzburg. Na een zeer moeilijke begintijd bouwden zij in 1741 met behulp van de Lutherse Kerk in Amsterdam de enige Lutherse Kerk in Zeeuws-Vlaanderen.

 

In 1998 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd. Sindsdien is deze in gebruik als tentoonstellingsruimte van Het Vlaemsche Erfgoed en worden er groepen ontvangen. Ook kan er getrouwd worden en kunnen er congressen en vergaderingen gehouden worden.

 

De kerk is alleen op afspraak geopend.