ANBI

ANBI

Stichting Groede

Slijkstraat 10  –  4503 BC Groede

Stichting Monumentenbehoud Groede 

Oranjedijk 1 – 4508 KC Waterlandkerkje

RSIN: 8002.89.080

Jaarverslag 2020 Stichting Groede
Meerjarenplan
Stichting Groede
Bestuur en beleid
Stichting Groede
Jaarverslag 2020 Stichting Monumentenbehoud
Meerjarenplan
stichting Monumentenbehoud
Bestuur en beleid Stichting Monumentenbehoud
Het Vlaemsche Erfgoed (c). Privacybeleid | Sociale media: