Seppo Lindroos

houtsculpturen

In overleg met pastoor/beeldhouwer Omer Guilliet maakte Seppo een houtsculptuur als gedenkteken voor de plaats waar in 1733 een aantal Salzburger Lutheranen per bootje aankwamen in West Zeeuws-Vlaanderen.
De houtsculptuur staat op “De Doddenhoek” bij Nummer Eén (tussen Breskens en Hoofdplaat).

Het Vlaemsche Erfgoed (c). Privacybeleid | Sociale media: